Literatura na Forum

Literatura na Forum

Literatura na Forum: Spotkanie wokół książki Olgi Wójcik "Ku wnętrzu. Rzecz o świetle poezji z poezji Zbigniewa Herberta" Dlaczego światło? W poezji Zbigniewa Herberta jest ogromne dążenie do poznania głębi obecnej w świecie i człowieku. Odbywa się tam poszukiwanie zasady istnienia, która wykracza poza poznanie zmysłowe.

Wydarzenia długoterminowe